Буџет: 65.950 МКД

Времетраење: 22.04 – 22.05.2020

Конституенти

Сите лица кои одат на работа во оваа кризна ситуација и децата со родителите кои придонесуваат за будење на оптимизмот

Наслов

Нема ни виножито без дожд

За што е потребна акцијата 

Враќање на позитивното гледиште кон иднината инспирирано од најмладите преку цртање виножито како симбол на надежта и радоста. Акцијата ќе биде фокусирана во с. Лабуништа- општина Струга, каде психолошката поддршка е од круцијална важност.

Цели и резултати

Цели

  • Општа цел: Психолошки стимул од рестриктивните мерки поради КОВИД-19
  • Специфична цел: Идејата е придонес за општеството, пред се за родителите и децата каде преку цртањето на виножито кое е симбол на надеж и радост ќе се внесе светла нота кон оние кои мора да одат на работа и ги гледаат празните улици. Преку визулените позитивни пораки ќе се даде придонес за подигнување на оптимистички ставови кои ќе го мотивираат секој минувач да знае дека сето ова ќе помине.

Резултати 

  • Соработка помеѓу децата и родителите  квалитетно искористување на времето во домот
  • Психолошка поддршка на семејството во време на КОВИД-19
  • Влевање надеж на сите кои одат на работа преку виножита нацртани на прозорите

Активности

  • Доделување флаери за информации за КОВИД-19 со позитивни пораки и примери;
  • Цртање на прозорци со виножито од стана на децата и родителите;
  •  Доделување на средства за заштита од КОВИД-19 на секој кој ќе биде вклучен во акцијата;
  • Доделување на образовни материјали за полесно следење на онлајн наставата на децата како и благодарност за учество во акцијата;
  • Онлајн мотивациски пораки кон лицата кои се најмногу инволвирани.

Веб страна