Во периодот меѓу 2008-2017 медиумите беа под зголемен притисок на се поавторитарната влада, која
слободните медиуми и критичките медиумски организации ги сметаше за закана доколку тие не ги почитуваа и не ги поттикнуваа целите на Владата.