fbpx
x
Мени

Декларација и прирачник за средношколци

Публикацијата содржи објаснување за постоењето и функционирањето на OBESSU како и анализа на Декларацијата за средношколски права во училиштето и општеството. Во прилог на оваа публикација има и примерок документи, како пример на записник, пример на правилник за локални средношколски заедници и низа други документи кои ќе им помогнат на средношколците полесно да се организираат

Младите помеѓу политичката дихотомија (со арт експресија) за надминување на говорот на омраза

Презентација во Општина Куманово пред директори и стручни соработници на сите 5 средни училишта

Национален извештај за Македонија од истражување „Млади и медиуми“

Анализата на ова истражување дава преглед на инфомрации за медиумската писменост на младите во Македонија, преглед на пристапноста и искористеноста на медиумите од страна на младите и содржините кои тие ги креираат.

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Презентација за „Социјално претприемништво“, презентирана на третата конференција – LSEE Social Cohesion and Economic Governance