fbpx
x
Мени

Формулар за документирање случаи

Формулар за документирање случаи за прекршување на правата на ЛГБТИ, корисници на дроги, лица кои живеат со ХИВ и сексуални работници

МЕРЦ: Поглавје 23

МЕРЦ 23 (merc.org.mk) претставува датабаза која овозможува категоризација, накрсно референцирање и структурно претставување на постоечката документација во земјата и Европската Унија за областите од Поглавјето 23 – правосудство, антикорупција и темелни права.
МЕРЦ 23 го одржуваат граѓанските организации кои учествуваат во Мрежа 23 и проектот Мрежа 23+.