За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?