Видео за работата на Судскиот совет на Република Македонија и Советот за утврдување на факти за периодот од ноември 2016 год. до април 2017 год.