Bota në të cilën jetojmë është e rrethuar me teknologji. Qytetarët gjithnjë e më shumë i përdorin telefonat dhe kompjuterët për socializim, blerje në internet, komunikim, menaxhim të financave, caktim të kontrollit mjekësor, informim etj. Në këtë kontekst, nuk duhet të na befasojë ajo që qytetarët presin ta marrin të njëjtin
hap edhe vetëqeverisjet lokale. Ata duan të jenë të informuar, të dorëzojnë kërkesa dhe të jenë të shërbyer duke përdorur internetin.