Изработен мултимедијален производ од волонтер на Органзиација на жените на општина Свети Николе