Видеото е изработено од волонтери на организација на жените на општина Свети Николе за конкрусот – избор за најдобар мултимедијален производ на тема Трговија со луѓе, кој беше објавен од невладината организација Отворена Порта- Ла страда од Скопје.