Абортусот или прекинувањето на несаканата бременост претставува едно од најконтроверзните прашања во светот, кое постојано предизвикува жестоки јавни дебати. Сѐ до неодамна, кај нас во јавноста дебатата за абортус никогаш не се водела со толку голема заинтересираност како што е тоа случај во други земји од светот, ниту пак имало дијаметрално спротивни ставови, веројатно поради тоа што уште од 1972 година во Република Македонија постои прилично либерален закон за прекинувањето на бременоста, со кој на жената ѝ е загарантирано правото самостојно да одлучува за својата бременост, како и правото за слободен пристап до абортус.