Што значи младинско и средношколско учество? Зошто е важно? Што е училишна заедница? Дали ги знаеш твоите права како ученик? Сe уште мислиш дека не можеш ништо да сториш?