Новинарството е една од најистакнатите дејности на денешницата и позив кој, најверојатно, ќе стане свет во овој, трет милениум. Оваа професија се дефинира како „општествена дејност произлезена од одредени историски услови, како начин, облик и средство за комуницирање на големи далечини и меѓу големи заедници, при што нејзината функција е да ја известува јавноста за сите важни факти од реалноста, неопходни за осознавање на светот во кој живееме, без што човековото однесување не може ефикасно да се оствари“1. Самите новинари се око и уво кои ја гледаат и ослушнуваат јавноста и јавниот дух.