Интернет-просторот и интернет-медиумите во Македонија, во периодот од 2008 до 2017, прераснаа во алтернативна јавна сфера која претставуваше еден од ретките „процепи“ во кој многу потиснати маргинализирани, неутрални и критички гласови успеаја да се пробијат и да дојдат до израз. Овој подем на интернет-сферата беше своевиден „одговор“ на политичкиот амбиент во кој политичките центри на моќ доминираа со најголемиот дел од традиционалните мејнстрим медиуми.