Madhësia dhe fushë veprimi i sektorit publik në një vend nuk mund të përkufizohet vetëm përmes pyetjes “Sa njerëz punojnë në sektorin publik?”. As nuk është e rëndomtë të jepet përgjigje në pyetjen se sa njerëz duhet të punojnë apo sa të punësuar është “normale” të ketë në sektorin publik. Në këtë analizë do të japim interpretimin e disa karakteristikave të sektorit publik të shqyrtuara nga më tepër aspekte me të cilat do t’u japim përgjigje pikërisht këtyre pyetjeve: Sa i madh duhet të jetë sektori publik, a është i shtrenjtë, nëse dhe sa është cilësor edhe sektori publik në Maqedoni, e bën vend evropian apo jo.