Толеранцијата е една од вредностите која што од ден на ден добива важно место во светската агенда, особено во денешно време кога се лиферуваат теории за конфликти помеѓу култури, цивилизации, религии и незнаењата, кога светот се соочува со многудимензионална криза.