Краток извештај за парламентарниот надзор врз политиките за конкурентност,државна помош и за привлекување на странски директни инвестиции во земјите од западен балкан.