Ky publikim është pjesë e projektit “Gazetaria hulumtuese – roje e demokracisë dhe të drejtave të njeriut”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Ambasada Britanike në Shkup, ndërsa i zbatuar nga Qendra për Menaxhimin me ndryshime dhe Instituti i të Drejtave të Njeriut. Qëllimi kryesor i këtij projekti është përforcimi mediave dhe organizatave të shoqërisë civile dhe mundësimin e një mjedisi të përshtatshëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe integritetin e medias, si një element kryesor për mbështetjen e mëtejshme të shtetit në procesin e aderimit në Bashkimin Evropian.