Овој прирачник е наменет за новинари кои работат во кој било медиум – весници, радио и телевизија – како и за блогерите и други професионални информатори на кои, за нивните стории, им е потребен пристап до информациите кои ги поседуваат јавните институции. Прирачникот е наменет за новинари кои поднесуваат барања во Република Македонија или кои размислуваат да поднесат барање во друга земја.