За многу луѓе адвокатските кривични случаи се чинат дека се едноставни. Одредбите како кражба, провала и убиство се очигледни дури и за лаици и се чини многу очигледно што е она што може да биде во корист на клиентот а што не. Сепак, бранењето клиент не се состои само во одење на суд, поставување неколку прашања и надеж дека најдоброто ќе се случи. Влогот е голем во кривичните случаи и честопати целокупното постоење на клиентот зависи од резултатот од судењето.