Оваа публикација се состои од студија на случај. Анализата е поделена во категории: средно образование, високо образование и млади и комуникација со институции. Случаите се преземени од Советодавниот сервис за млади, веб сајт на кој младите можеа да постават прашање и да добијат одговор и/или правен совет.