Флаер со клучни препораки за правичност за лицата со ретки болести преведен од флаерот на Европската Организација за ретки болести.