ЛГБТИ Центарот за поддршка е засебна програма на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија (МХЦ), посветена на правата на ЛГБТИ луѓето. Центарот работи главно преку групи за поддр-шка, но и други проекти, како на пример обука за трансродни лица со цел јакнење на заедницата и создавање на медицински тим, Говорна историја на ЛГБТИ лицата во Македонија и други проекти.