Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско општество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.