Овој тематски документ се фокусира на предизвиците со кои се соочуваат жените со попреченост во однос на барање помош при родово базирано насилство (РБН). Заштитата на жените со попреченост од РБН е еден од главните проблеми кои ги обработува мрежата Жени против насилство Европа (WAVE) и нејзините организации членки и е една од централните теми на кампањата Истапи! (WAVE StepUp! Campaign). Во голема мера, жените со попреченост се маргинализирани и дискриминирани во општеството, што исто така се одразува со недостаток на сервиси за жени со попреченост.