https://raporto.mk/
Mënyrë e re për Komunat më të pastër dhe të rregulluar!
Prej tani e tutje, banorët e disa Komunave mund të raportojnë në mënyrë të lehtë ankesat e tyre për gropat në rrugë, trotuaret e prishura dhe problemet tjera të ngjashme me të cilat ballafaqohen në komunën ku banojnë.
“Punojmë së bashku, për një Komunë më të pastër dhe të rregulluar”
Projekti “Qytetarët për komunën: Së bashku për transparencë dhe përgjegjësi” është zbatuar nga SH.Q. NEXUS – Koncepti Civil, dhe pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve në Shkup.