Целта на Мотивациски викенд е да ги мотивираме младите да работат на себе, на приватен и професионален план, преку млади и успешни луѓе кои ќе ја споделат својата приказна за нивниот досегашен успех и работилници за личен и професионален развој.