Презентација во Општина Куманово пред директори и стручни соработници на сите 5 средни училишта