Видео озработено од младите волонтери на ХЕРА, во врска со нивните барања од новата Влада.
Младите бараат она што им следува – пристап до услуги за сексуално и репродуктивно здравје!

Младите бараат:
– орална контрацепција на позитивната листа и пристап до бесплатни кондоми
– сеопфатно сексуално образование во училиштата
– младински пријателски центри за сексуално и реродуктивно здравје!