Оваа публикација ги содржи резултатите од спроведените работилници за развивање на методологии за распределба на средствата од буџетската стапка-Трансфер до НВО од општинските буџети за поддршка на здруженијата во 8 (осум) општини во Република Македонија:Струмица, Чешино-Облешево ,Кичево, Пласница, Дебар, Центар Жупа,Битола и Новаци.