Administrata publike e ngarkuar e dëmton kryerjen e  politikës, hartimin e politikave dhe dobëson ekonominë kombëtare.