Кoha është për udhëtim, udhëtim i cili mund të jetë për biznes ose për kënaqësi. Udhëtimi duhet të jetë i organizuar që të na ofroj relaksim. Udhëtimi më së shpeshti ofron mundësi që të njoftohemi me vende dhe kultura të reja , mundësi për sport dhe kënaqësi. Udhëtoni çdo herë kur keni mundësi dhe kur nuk keni obligime.