Во минатите три децении компјутерската технологија го смени начинот на кој ние работиме, учиме и комуницираме. Новата технологија ја отвори вратата на иновациите во секое поле на човековата работа, збогатувајќи ги нашите животи со нови можности. Компјутерската технологија е моќно средство за секоја индивидуа со различни потешкотии и оштетувања. Пристапната технологија ги прави компјутерите поудобни и полесни за работа.