На денот на планетата земја 2016 година во Њујорк, сите ОН членки2 од Југоисточна Европа го потпишаа Парискиот договор. Договорот цели да се ограничи глобалната температура под 2°Ц, додека ќе се работи на тоа да се доведе под 1.5°Ц. Со потпишувањето на договорот, земјите од регионот се обврзани да почнат да ги намалуваат нивните емисии на стакленички гасови најрано што може и да ги следат највисоките амбиции кои можат да ги остварат.