Препораки за законски измени на Законот за спречување и заштита од дискриминација.