,,Прехранбената есенска кошница”претставува збир на прехранбени производи во сезоната есен потребни за правилна исхрана на четиричлено семејство. Прехранбената кошница во сезоната есен се карактеризира според богатата понуда на зголемен асортиман на свеж зеленчук и овошје.Прехранбената кошница има за цел на потрошувачите да им овозможи правилен извор и асортиман на прехрамбени производи, според физиолошките потреби за храна, едукација на потрошувачите за соодветно користење на сезонски зеленчуци и овошје, како и можност за замена со други производи присутни на пазарите по најниски цени.