Позитивни практики и промени направени од 7 Граѓански организации институционални грантисти од првата година на програмата CIVICA Mobilitas.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши изработи три видео прилози со цел информирање на граѓаните за мал дел од промените и активностите кои неколку организации од невладиниот сектор ги предизвикале или направиле.
Им благодариме на организациите кои се вклучија во креирањето на видеата и кои придонесоа да се презентира по едно достигнување во последните неколку година на секоја од седумте организации.
1. Прва детска амбасада во светот Меѓаши – Скопје
2. КХАМ – Делчево
3. Организација на жени – Свети Николе
4. АДИ – Гостивар
5. Флоренс Најтингел – Куманово
6. Хелтгрупер – Скопје
7. Полио Плус – Скопје