Некои луѓе сметаат дека реформите во Македонија треба да се под водство на владата, дури и ако тоа значи дека реформите ќе одат пребргу. Од друга страна, некои луѓе сакаат реформите да ги води граѓанското општество, иако тоа би значело дека реформите можат да одат преспоро.