Како и во секое ривалство, натпревар или кавга водени од националистички сентименти, семантиката игра важна улога во врските меѓу Македонија и Бугарија. И додека самите национални и етнички имиња не се невини, конфронтацијата меѓу двата големи наративи на Скопје и Софија може да се лоцира во интерпретацијата или, подобро, погрешната интерпретација на термините „бугарско” и „македонско” во соодветните национални контексти и вредносни системи. Ако се обидеме академски да го дисецираме значењето на двата термина, ќе можеме да видиме дека тие имаат повеќеслојни значења низ времето и просторот, значења кои не се заемно исклучиви, ниту, пак, подразбираат историска или етнонационална непомирливост.