Ovaj izveštaj predstavlja deo regionalnog izveštaja „Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj” 1, pripremljenog u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring koji sprovode članice BCSDN mreže. Tim Građanskih inicijativa (Dubravka Velat i Dejana Stevkovski) uneo je nove podatke za 2014.godinu i pripremio komparativnu analizu podataka iz 2013. i 2014.godine za Srbiju. Važno je napomenuti da se izneti podaci za 2103.godinu unekoliko razlikuju u odnosu na one iz regionalnog izveštaja imajući u vidu da je kao osnovni izvor ekonomskih podataka za OCD korišćen Godišnji bilten finansijskih izveštaja sa preliminarnim podacima za 2014.godinu u kojima su dati nešto drugačiji podaci za 2013. u odnosu na ranije izvore APRa. Radi se o zanemarljivim razlikama.