Проектот „Прекугранично партнерство за заштита на животната средина и подобар квалитет на живот“ или накратко WasteEDU, е заедничка иницијатива на „Сојуз на производителите на еколошка енергија – BG“ од Република Бугарија и „Центар за климатски промени – Гевгелија“ од Република Македонија.