Во периодот од јуни – јули 2014 година Здружението на новинари на Македонија организираше 6 дебати во соработка со Регионалните центри на ЗНМ во Штип, Струмица, Охрид, Битола, Тетово и Куманово. На овие настани учествуваа 107 новинари, претежно претставници на регионалните и локалните медиуми како и дописници на националните радиодифузери и весници. Настаните беа организирани од Извршната канцеларија и Регионалните координатори а со времетраење од еден ден со исклучок на 1 настан во Штип кој беше дво-дневен семинар.