Оваа анализа е спроведена од страна на Институтот за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико