fbpx
x
Мени

Втора работиница за развивање на локални акциски планови-Општина Битола

Втора работиница за развивање на локални акциски планови-Општина Битола- дел од проектот "Родовите прашања и политики како мотивација за граѓаните да бидат вклучени во креирање на локалните политики"