fbpx
x
Мени

втор модул: „Обврски на единиците на локалната самоуправа за воведување на родот во процесите на годишното планирање„ наменет за избраните мониторки и локални асистенти

Контакт: Соња Хаџи Николов, 071/245 384, zdruzenska@t.mk

Локација: хотел Порта Скопје

Акција Здруженска – Скопје