fbpx
x
Мени

Тркалезна маса во Куманово

Контакт: antico@t.mk; wci.antiko.mk@gmail.com

Локација: Кружна сала (Комитет) при Општина Куманово

Тркалезната маса е наменета за споделување на информации - воспоставување на дијалог со засегнати страни за изнаоѓање на адекватни решенија (заклучоци и препораки) за создавање на овозмувачка околина за вклучување на жените на пазарот на трудот (со посебен акцент на жените од немнозинските етнички заедници. Учество ќе земат претставници од, синдикати, од АВРМ преку локалните Центри за вработување, Здруженија на работодавачи, преставници од стопанските комори, биснис секторот, Центрите за социјални работи, претставници на локални релевантни ГО и други групи на граѓани и засегнати страни.