fbpx
x
Мени

Тренинг сесија од областа на проектен менаџмент за претставници од општините Босилово, Василево, и Ново Село

Контакт: КУЛТ Транзен-Струмица