fbpx
x
Мени

Средба со партнерите во критичните локации за иградба на нали хидроцентрали во НП Маврово

ЦОРЗ Дебар, на 19 август ќе релизира обиколка на критичните локации каде се планира да се градат мали хидроцентрали на сливот на реката Радика