fbpx
x
Мени

организирање обука за психо-социјална советодавна работа на невработени самохрани мајки во Скопје

Контакт: Славица Николовска, 071/ 226 558; shelter.centar@gmail.com

Шелтер центар – Скопје