fbpx
x
Мени

Обука на млади

Обуката е за млади координатори претставници и актвисти од мадински организации и волонтери на Црвениот Крст од 12 градови од Р.Македонија и тоа: Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Битола, Прилеп, Кавадарци, Куманово, Кочани, Штип и Струмица. Обуката има за цел да обучи младинци кои ќе ги координираат активностите во нивните градови, ќе учествуваат на дебатите организирани во градовите и ќе помагаат во промоција на идеата за развивање на свесноста дека говорот на почитување ги надминува сите граници и различности, создава позитивна комуникација и разбирање.