fbpx
x
Мени

Објавување на повик за експерт/ка за подготовка на прашалник за спроведување на теренска анкета за состојбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион и анализа на добиените резултати

Контакт: Џане Крешова

Локација: Женски форум – Тетово